Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

SPP – distribúcia začala svoju činnosť 1. júla 2006 právnym odčlenením všetkých činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu a distribučných aktív ako 100 % dcérska spoločnosť SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) transformáciou divízie distribúcie SPP. Do spoločnosti boli vložené aktíva plynárenskej distribučnej siete v zmysle požiadaviek slovenskej a európskej legislatívy.

V roku 2009 spoločnosť implementovala nový systém riadenia aktív – projekt NET. Zrevidovala aktuálnu organizačnú štruktúru a prispôsobila ju novým podmienkam a trendom v prevádzke distribučných sietí. Súčasťou organizačných zmien, ktoré realizovala k 1. júlu 2009, bolo zoštíhlenie organizačnej štruktúry na všetkých úrovniach riadenia a vytvorenie novej štruktúry v súlade s modernými pravidlami riadenia. SPP – distribúcia sa zmenila zo spoločnosti zameranej na prevádzku na spoločnosť s metódou riadenia, ktorá sa koncentruje na systematickú starostlivosť, zvyšovanie bezpečnosti operácií a účinné riadenie distribučnej siete, ktorá je jej hlavným aktívom.

Na implementáciu projektu NET v rokoch 2009 – 2010 SPP – distribúcia plynule nadviazala spustením “Programu výkonnosti”, ktorý po vzore svojho predchodcu zastrešuje centrálne koordinované projektové iniciatívy. Tie spoločnosť rozvíja s cieľom optimalizovať procesy, zefektívniť činnosti, skvalitniť poskytované služby, zvýšiť prevádzkovú efektivitu a prehlbovať kontakty so svojimi zákazníkmi a obchodnými partnermi.