Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Manažment

Manažment spoločnosti má riadiacu a výkonnú funkciu.

Martin Hollý

generálny riaditeľ
Martin Hollý

Ing. Martin Hollý vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na zahraničný obchod. Absolvoval aj štúdium na Universidad de Granada v Španielsku.
Po skončení štúdia najskôr pôsobil niekoľko rokov ako senior audítor a poradca v spoločnosti Arthur Andersen. V roku 2003 nastúpil na pozíciu riaditeľa ekonomického úseku do spoločnosti NAFTA, a.s., pričom sa výrazne podieľal na reštrukturalizácii firmy. Od júla roku 2008 do septembra roku 2012 bol generálnym riaditeľom NAFTA, a.s., ako aj členom štatutárnych orgánov spoločnosti Pozagas, a.s.
V októbri 2012 prešiel v rámci skupiny SPP do spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., v ktorej od 1. decembra 2012 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa.

Roman Filipoiu

riaditeľ sekcie ekonomiky a regulácie
Roman Filipoiu

Absolvoval štúdium finančného manažmentu na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Svoj titul MBA získal na univerzite v Oxforde vo Veľkej Británii.
Po ukončení štúdia nastúpil na pozíciu audítora a poradcu v spoločnosti Deloitte, kde sa podieľal na auditoch viacerých významných bánk, finančných inštitúcií a mediálnych spoločností na Slovensku. V roku 2007 začal pôsobiť v sektore energetiky, keď nastúpil do spoločnosti NAFTA, a.s. Zodpovedal za oblasť kontrolingu zodpovedal za oblasť kontrolingu, cenovej regulácie, neskôr aj za oblasť účtovníctva, procurementu a financií. V rovnakom období pôsobil aj ako predseda dozornej rady v spoločnostiach Karotáž a cementace, s.r.o., a Naftárska leasingová spoločnosť, a.s.
Od apríla 2009 je riaditeľom sekcie ekonomiky a regulácie v spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. Zodpovedá za oblasť regulácie, energetickej legislatívy, vzťahov s orgánmi štátnej správy a takisto aj za otázky ekonomickej optimalizácie a finančného riadenia spoločnosti, obstarávania a služieb. Rovnako pôsobí ako predseda dozornej rady v SPP – distribúcia Servis, s.r.o., a člen dozornej rady v spoločnosti Plynárenská metrológia, s.r.o.

Rastislav Prelec

riaditeľ sekcie prevádzky siete a riadenia aktív
Rastislav Prelec

V roku 1985 absolvoval štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a v roku 2005 absolvoval Master štúdium v oblasti priemyselného inžinierstva na Fachhochschule Ulm v Nemecku.
Po skončení štúdia až do roku 1991 pracoval vo Výskumnom ústave chemických technológií ako vedúci oddelenia automatizácie. V rokoch 1991 – 1995 pracoval ako živnostník v oblasti priemyselnej automatizácie. V roku 1995 nastúpil do spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ako technik telemetrických zariadení. Neskôr zastával funkciu vedúceho odboru riadiacich systémov. Od roku 1997 pôsobil ako projektový manažér a spolumanažér nasledujúcich projektov: Rekonštrukcia a diaľkové riadenie prepúšťacích staníc (SCADA SPD), Diaľkové monitorovanie regulačných staníc (SCADA OZ), Dispečerské riadiace systémy (SCADA), Diaľkové monitorovanie veľkoodberateľov, Mobilné pracoviská a Distribučný informačný systém. Od roku 2009 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa sekcie údržby a merania v spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.
1. júla 2013 sa stal riaditeľom sekcie prevádzky siete a riadenia aktív v spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Marek Paál

riaditeľ sekcie distribučných služieb
Marek Paál
Svoju profesionálnu kariéru začal v rokoch 1994 – 1996 pôsobením v obchodnej spoločnosti Interal, a.s. Štúdium so zameraním na plynárenstvo absolvoval na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v roku 2003. V tejto oblasti však začal profesionálne pôsobiť už v roku 1996, keď nastúpil do Slovenského plynárenského dispečingu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), kde pôsobil na rôznych pozíciách. Od roku 2004 pracoval v SPP ako riaditeľ sekcie predaja distribučných kapacít. V roku 2006 sa podieľal na procese právneho odčlenenia SPP na tri samostatné spoločnosti a viedol projekt implementácie distribučného informačného systému pre liberalizovaný obchod s plynom. Po právnom odčlenení pôsobil naďalej na pozícii riaditeľa sekcie predaja distribučných kapacít v samostatnej spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Od reštrukturalizácie spoločnosti v roku 2009 zastáva pozíciu riaditeľa sekcie distribučných služieb. Je zodpovedný za pripájanie zákazníkov k distribučnej sieti, marketing a predaj distribučných kapacít pre dodávateľov plynu na Slovensku.

Miroslav Horváth

riaditeľ sekcie údržby a merania
Miroslav Horváth

Absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, v odbore plynárenstvo.

Po ukončení štúdia nastúpil v roku 1999 do spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, š.p., ako technik plynofikácie. Následne pracoval na viacerých pozíciách, medzi inými aj ako vedúci strediska oblastná plynoslužobňa v Považskej Bystrici. V júli 2004 sa stal vedúcim lokálneho celku v Prievidzi. Po právnom odčlenení v roku 2007 nastúpil  na pozíciu riaditeľa regionálneho centra Východ v Košiciach v spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. Od roku 2009 pôsobil ako vedúci odboru údržby v sekcii údržby a merania a následne ako zástupca riaditeľa sekcie.

1. júla 2013 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa sekcie údržby a merania v spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. 

Irenej Denkocy

riaditeľ sekcie investícií
Irenej Denkocy

Ing. Irenej Denkocy, ACCA vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na finančný manažment. V štúdiu pokračoval kvalifikáciou a získaním členstva ACCA.

Po skončení štúdia nastúpil na pozíciu asistenta audítora v spoločnosti Ernst & Young, kde sa podieľal na auditoch viacerých významných podnikov na Slovensku. V roku 2009 nastúpil do spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., na pozíciu senior kontrolingu. Od roku 2011 pôsobil na pozícii vedúceho kontrolingu investícií a evidencie majetku. Od júla 2014 do januára 2015 bol poverený riadením sekcie investícií v spoločnosti SPP – distribúcia.

Od 1. februára 2015 je riaditeľom sekcie investícií v spoločnosti SPP – distribúcia. Zodpovedá za oblasť prípravy a realizácie investičných projektov týkajúcich sa výstavby a rekonštrukcií plynárenských zariadení.

František Kajánek

riaditeľ sekcie ľudských zdrojov, kvality, BOZP a E
František Kajánek

František Kajánek vyštudoval Hornícko-geologickú fakultu Vysokej školy banskej v Ostrave so zameraním na ekonomiku a riadenie baníctva, neskôr sa venoval štúdiu práva na Univerzite Komenského.
Oblasti ľudských zdrojov sa aktívne venuje od roku 1995, pričom postupne pôsobil v NCHZ a.s., Nováky, v Úrade pre štátnu službu a na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od roku 2007 pracoval v spoločnosti NAFTA, a.s., v ktorej od 1.1.2008 zastával pozíciu riaditeľa úseku ľudských zdrojov. Okrem ľudských zdrojov zodpovedal aj za oblasť rozvoja firemnej kultúry a internej komunikácie.
Od 1.12.2013 sa stal členom tímu spoločnosti SPP – distribúcia ako riaditeľ sekcie ľudských zdrojov, kvality, BOZP a E.