Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

ODPORÚČANÝ ZHOTOVITEĽ je zhotoviteľ, ktorý má oprávnenie vykonávať práce na plynárenských zariadeniach, ktoré sú majetkom, resp. v užívaní SPP – distribúcia, a.s. (ide o práce potrebné na prepojenie Vášho pripojovacieho plynovodu k existujúcej distribučnej sieti SPP – distribúcia, a.s.).

VYHĽADAJTE SI ODPORÚČANÉHO ZHOTOVITEĽA
Pre zobrazenie výsledkov si prosím, vyberte príslušný okres.

Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitransky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský

Vybrali ste si kraj. Pre zobrazenie výsledkov si prosím, vyberte príslušný okres.

Informácie o zhotoviteľoch

Firma
Adresa
E-mail
Telefón
Web

Ako sa stať odporúčaným zhotoviteľom?

Ak sa chcete stať odporúčaným zhotoviteľom:
1. Je potrebné zaslať vyplnené nasledujúce dokumenty (vzor stiahnete po kliknutí na dokument):

2.  Musíte spĺňať všetky uvedené požiadavky na zhotoviteľov pripojovacích plynovodov (plynových prípojok) budovaných na pripojenie odberných plynových zariadení k plynárenským zariadeniam. Formulár požiadaviek

Kontaktné osoby pre získanie Typového technologického postupu tu.

Celoslovenský menný zoznam zhotoviteľov s vydanými typovými technologickými postupmi.