Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
10. októbra 2023

V súvislosti so včerajším zemetrasením na východe Slovenska pracovníci Slovenského plynárenského dispečingu spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., počas nočnej služby viackrát skontrolovali úrovne prietokov na prepúšťacích a regulačných staniciach, pričom neboli indikované žiadne možné poškodenia plynovodov v správe distribučnej spoločnosti.

Na Poruchovú linku – Plyn sme prijali šesť hlásení o podozrení na únik plynu, ktoré sme bezodkladne fyzicky preverili na mieste hlásení.

V Prešove išlo o tri výjazdy – na Magurskú, Prostějovskú a Majakovského ulicu, počas ktorých sa potvrdil únik iba v dvoch prípadoch. Podobný prípad bol v Hanušovciach nad Topľou, kde bol zistený únik plynu na regulátore tlaku plynu bytového domu a v Turcovciach sme zistili únik na plynovej prípojke bytového domu. Išlo o úniky na odberných plynových zariadeniach v zodpovednosti majiteľa, resp. správcu nehnuteľnosti. Naši pracovníci zamedzili ďalšiemu úniku uzatvorením hlavných uzáverov plynu (HUP). Únik na vstupe do meradla spotreby plynu bol zistený v Michalovciach, nemal však súvis so zemetrasením. Privolaný montér na mieste únik odstránil.

V priebehu dnešného dňa budeme naďalej fyzicky preverovať všetky hlásenia prijímané na Poruchovú linku – Plyn a analyzovať ich možnú súvislosť so zemetrasením.

Vzhľadom na šíriace sa dezinformácie v médiách, ktoré sa týkali údajných „pretrhnutých plynových prípojok“ v obciach Holčíkovce, Ďapalovce a Kolbovce, si dovoľujeme uviesť na pravú mieru, že obce Holčíkovce a Ďapalovce nie sú vôbec plynofikované. Obec Kolbovce je plynofikovaná, ale žiadny únik v tejto obci nám na Poruchovú linku – Plyn nebol nahlásený a ani ďalším preverovaním potvrdený.

Distribučná sieť zemného plynu, prevádzkovateľom ktorej je spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., funguje bezpečne a spoľahlivo a vplyvom zemetrasenia nedošlo k jej poškodeniu.

 

V Bratislave 10. októbra 2023

Mgr. Milan Vanga, manažér externej komunikácie, SPP – distribúcia, a. s.