Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
18. mája 2018
Výsledky prieskumu spokojnosti zákazníkov potvrdili, že zo 600 pripojených domácností sa proces pripojenia k zemnému plynu zdal zdĺhavý iba trinástim z nich.

„Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., sa neustále snaží skvalitňovať služby pre svojich zákazníkov, predovšetkým pre takých, ktorí sa rozhodli pre zemný plyn ako hlavný zdroj zabezpečenia tepelnej pohody vo svojom dome,“ povedal generálny riaditeľ SPP – distribúcia, a. s., Martin Hollý. Podľa riaditeľa distribučnej spoločnosti už dávno neplatí mýtus, že proces pripojenia rodinného domu k zemnému plynu je nekonečne zdĺhavý.

Prieskum spokojnosti zákazníkov zrealizovaný nezávislou agentúrou AKO u respondentov, ktorí pripojili svoju nehnuteľnosť na zemný plyn v minulom roku ukázal, že iba trinástim zo 600 pripojených domácností sa proces pripojenia k zemnému plynu zdal zdĺhavý. Výsledky potvrdzujú aj interné štatistiky SPP – distribúcia, a. s. „V roku 2017 naša spoločnosť pripojila v kategórii domácnosť 98,8 % odberných plynových zariadení do distribučnej siete do 30 dní. Počet dní vyjadruje súčet procesných krokov, ktoré zabezpečuje SPP – distribúcia,“ vysvetlil Hollý.

Čoraz viac zákazníkov pritom uprednostňuje elektronickú komunikáciu, o čom svedčí aj skutočnosť, že až dve tretiny zákazníkov predkladajú prvotnú žiadosť o pripojenie k zemnému plynu elektronicky, prostredníctvom online formuláru na internetovej stránke spoločnosti a viac ako polovica v závere celého úsilia o teplo domova žiada touto formou aj o montáž plynomeru.

Respondenti v zrealizovanom prieskume spokojnosti uviedli aj dôvod, prečo sa rozhodli pre zemný plyn. Najfrekventovanejším dôvodom je jeho výhodná cena pri výrobe tepla, po ňom nasledujú užívateľský komfort a dostupnosť. „Ďalším dôvodom, ktorý sa však vo výsledkoch prieskumu zatiaľ neobjavil, je aj významný prínos zemného plynu k čistote ovzdušia. Nízky emisný profil plynu si zatiaľ obyvatelia Slovenska veľmi neuvedomujú,“ povedal Hollý.

Všeobecne výsledky prieskumu spokojnosti zákazníkov za rok 2017 dopadli pre  spoločnosť SPP – distribúcia veľmi pozitívne. Všetky kľúčové ukazovatele (súhrnné aj čiastkové) boli vysoko nad hranicou pre úspešné ohodnotenie spoločnosti podľa stanovenej metodiky, navyše väčšina ukazovateľov zaznamenala medziročný pozitívny nárast.

SPP – distribúcia v uplynulých mesiacoch predstavila niekoľko noviniek, ktoré ešte viac zjednodušia proces pripojenia sa k zemnému plynu. Na internetovej stránke www.spp-distribucia.sk predstavili tri nové zlepšenia. „Žiadateľ o pripojenie k zemnému plynu nemusí už nikam chodiť ani telefonovať, aby sa dozvedel, v akom štádiu vybavenia sa jeho žiadosť nachádza. Vďaka novej aplikácii si stav vybavovania žiadosti o pripojenie, resp. žiadosti o montáž meradla, preverí kedykoľvek z pohodlia vlastného domova,“ predstavil novinku Hollý. Žiadateľovi stačí zadať evidenčné číslo žiadosti o pripojenie alebo zmluvy o pripojení a tzv. POD číslo (jedinečný identifikátor budúceho odberného miesta pridelený v procese pripojenia). „Aplikáciu Informácia o stave vybavenia procesu pripojenia do distribučnej siete si každý nájde jednoducho na stránke www.spp-distribucia.sk v časti Online formuláre“, doplnil.

Proces pripojenia domácnosti k zemnému plynu záujemcom jednoducho a prehľadne vysvetlí inštruktážne video 7 krokov k pripojeniu, ktoré je okrem stránky spoločnosti SPP – distribúcia prístupné aj na YouTube. Čas zákazníkom ušetrí aj nová sekcia webovej stránky Často kladené otázky pre kategórie Domácnosti a Malí podnikatelia, kde sú odpovede na najčastejšie kladené otázky k pripájaniu, montáži meradla, vydávaniu stanovísk, rozširovaniu distribučnej siete, technickým zmenám, vytyčovaniu plynárenských zariadení a iné.

Ak teda zvažujete ekonomicky výhodný spôsob vykurovania, máte radi užívateľské pohodlie a chcete prispieť k zlepšeniu ovzdušia, pripojte sa k zemnému plynu. Aj vďaka inováciám je to jednoduché a rýchle.

V Bratislave 18. mája 2018

Milan Vanga, manažér externej komunikácie, SPP – distribúcia, a. s.