Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269
20. apríla 2015
Je zemný plyn výhodným zdrojom energie na varenie, kúrenie, ohrev vody, výrobu elektriny, chladenie, výrobu technologického tepla, či pohon automobilu? Odpovede na tieto otázky z ekonomického, ekologického a ďalších hľadísk ponúka nová internetová stránka oplyne.info.

Stránka predstavuje zemný plyn ako atraktívne energetické médium prostredníctvom komplexných informácií o zemnom plyne a výhodách jeho využívania,“ predstavuje riaditeľ sekcie distribučných služieb spoločnosti SPP – distribúcia Marek Paál. Návštevník stránky tu podľa Paála nájde aj aktuálne novinky z jednotlivých oblastí využitia zemného plynu, rôzne modelové príklady, kalkulačky a porovnania s inými zdrojmi energie. V prípade záujmu má návštevník na stránke aj informácie o spoločnostiach, ktoré poskytujú produkty alebo služby súvisiace so zemným plynom.

Informácie je možné prezerať buď podľa oblasti využitia zemného plynu (varenie, kúrenie, atď.), alebo podľa záujmových záložiek. Každá záložka zoskupuje informácie za konkrétnu oblasť pre všetky účely využitia zemného plynu. Napríklad v záložke „Aktuality“ sa nachádzajú aktuálne informácie, ako pre varenie, kúrenie, tak aj pre dopravu na CNG a ostatné spôsoby využitia zemného plynu.

Kto má záujem pripojiť sa k zemnému plynu, stránka mu ponúka aj túto možnosť. „Stačí iba jeden klik a návštevník sa ocitne priamo na stránke SPP – distribúcia, kde si pohodlne cez on-line formuláre podá žiadosť o pripojenie do distribučnej siete,“ vysvetľuje Paál.

Menu stránky oplyne.info ponúka nielen všeobecné informácie o zemnom plyne, jeho výhodách a histórii, ale aj informácie o jeho kvalitách z ekologického hľadiska.

Obsahová stránka sa bude postupne rozširovať aj o ďalšie témy, ktoré budú záujemcom poskytovať ešte viac informácií o výhodách a užívateľskom komforte, ktorý zemný plyn ponúka. Iniciatívu informovať o výhodách zemného plynu na internete víta aj Slovenský plynárenský a naftový zväz. Jeho prezident Pavol Janočko verí, že stránka oplyne.info si komplexnosťou a rozmanitosťou informácií o zemnom plyne získa svojich verných návštevníkov. „Zároveň bude slúžiť ako užitočný nástroj, ktorý uľahčí rozhodovanie záujemcov pri výbere ekonomicky výhodného a ekologického zdroja energie, ktorým zemný plyn bez pochýb je,“ povedal Janočko.