Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269
11. januára 2016

Vážení klienti,

z dôvodu našej neustálej snahy zlepšovať zákaznícke služby dochádza v týchto dňoch k obmene prostriedkov komunikačného a informačného systému našej spoločnosti.

Obmena si vyžiadala aj zmenu telefónnych čísel, čo, žiaľ, následne spôsobilo aj dočasné znefunkčnenie telefonických liniek.

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme a zároveň veríme, že budete spokojní s novým vyšším štandardom služieb, ktoré Vám spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ochotne poskytuje.

Najčastejšie využívané nové telefónne čísla sú Vám k dispozícii nižšie:

 

Výmena meradiel:

Pôvodné tel. číslo Nové tel. číslo
02/6262 5566 02/2040 2263
02/6262 5577 02/2040 2264
02/6262 5575 02/2040 2265
02/6262 5568 02/2040 2266
056/626 5508 056/242 5615
035/626 5727 035/242 3516
041/626 5617 041/242 4134
046/626 5602 046/242 4613
047/626 5758 047/242 4708

 

Sťažnosti a reklamácie:

Pôvodné tel. číslo Nové tel. číslo
02/6262 5974 02/2040 2284
02/6262 5989 02/2040 2285
02/6262 5078 02/2040 2282

 

Neoprávnené odbery:

Pôvodné tel. číslo Nové tel. číslo
02/6262 5572 02/2040 2297
02/6262 5969 02/2040 2295

 

Vysporiadanie plynárenských zariadení:

Pôvodné tel. číslo Nové tel. číslo
02/6262 5053 02/2040 2283
045/626 5473 045/242 4533
02/6262 5771 02/2040 2280

 

Písomné výzvy na skončenie neoprávneného odberu ZP:

Pôvodné tel. číslo Nové tel. číslo
02/6262 5867 02/2040 2328
041/626 5865 041/242 4115
045/626 5859 045/242 4508
055/626 5119 055/242 5519

 

Technici technickej dokumentácie:

Pôvodné tel. číslo Nové tel. číslo
02/6262 5197 02/2040 2150
02/6262 5051 02/2040 2151
02/6262 5225 02/2040 2152
032/626 5219 032/242 3204
033/626 5224 033/242 3301
035/626 5233 035/242 3501
037/626 5245 037/242 3706
037/626 5231 037/242 3707
041/626 5209 041/242 4109
041/626 5215 041/242 4110
046/626 6093 046/242 4602
047/626 5234 047/242 4702
048/626 5243 048/242 4803
052/626 5111 052/242 5202
055/626 5183 055/242 5511
055/626 5189 055/242 5512
055/626 5191 055/242 5513
056/626 5124 055/242 5588

S úctou

SPP – distribúcia, a.s.