Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
3. februára 2022

Európske plynárenstvo má snahu ozeleňovať molekuly prepravovaných plynov. Bio, alebo syntetický metán sú svojimi vlastnosťami porovnateľné so zemným plynom. Vodík, potenciálne oveľa významnejší hráč na poli obnoviteľných a nízkoemisných plynov, však pre tradičné plynárenstvo predstavuje, skrz svoje odlišné fyzikálno-chemické vlastnosti ďaleko väčšie výzvy.

Prebiehajúce iniciatívy v Európe majú spoločný cieľ – stanoviť maximálny bezpečný limit objemového percenta vodíka v  zmesi distribuovanej so zemným plynom (20-30% obj). Dôvodom je maximalizovať využitie vodíka z obnoviteľných zdrojov bez ďalšej úpravy, ako náhrady fosílneho zemného plynu.

V SPP-distribúcia už dlhšie skúmame vplyv vodíka na jednotlivé prvky našej siete i na koncové zariadenia odberateľov. Dlhoročný projekt H2Pilot bude v roku 2022 vrcholiť testom v teréne. Pred samotným napustením tejto inovatívnej zmesi do určenej časti distribučnej siete si legálny postup vyžaduje vykonanie rady opatrení s cieľom získania súhlasov, respektíve výnimiek dotknutých orgánov štátnej správy, miestnej samosprávy a autorít v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Pomer primiešavania vodíka bude na úrovni 10% obj. a rozsahom sa bude jednať o strednú obec s cca 300 odberateľmi. Úspešný pilotný projekt nás posunie bližšie k umožneniu distribuovať v budúcnosti zmes plynov s bezpečným podielom vodíka v celej SR. Okrem dekarbonizácie spotreby plynu to tiež výrazne prispeje k rozvoju slovenského vodíkového hospodárstva, kde rozvinutá plynárenská sieť bude prepájať drobných, či väčších výrobcov nízkoemisného vodíka s odberateľmi požadujúcimi obnoviteľný plyn.

 

 

SPP – distribúcia