Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269
30. októbra 2019

Vážení zákazníci,

od 15.11.2019 môžete využiť našu novú online aplikáciu Rezervačný systém, ktorá Vám umožní rezerváciu presného termínu návštevy v každej zo štyroch Zákazníckych kancelárii pre pripájanie do distribučnej siete.  Rezervačný systém je určený pre zákazníkov, ktorí požadujú odpovede na svoje otázky týkajúce sa procesu pripájania k distribučnej sieti v kategórii Domácnosť, Malí, Strední a Veľkí podnikatelia. Pre zákazníkov s online rezerváciou bol vyhradený rezervačný deň každý piatok v čase od 8:00 – 9:40.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu

SPP – distribúcia