Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
30. októbra 2019

Vážení zákazníci,

od 15.11.2019 môžete využiť našu novú online aplikáciu Rezervačný systém, ktorá Vám umožní rezerváciu presného termínu návštevy v každej zo štyroch Zákazníckych kancelárii pre pripájanie do distribučnej siete.  Rezervačný systém je určený pre zákazníkov, ktorí požadujú odpovede na svoje otázky týkajúce sa procesu pripájania k distribučnej sieti v kategórii Domácnosť, Malí, Strední a Veľkí podnikatelia. Pre zákazníkov s online rezerváciou bol vyhradený rezervačný deň každý piatok v čase od 8:00 – 9:40.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu

SPP – distribúcia