Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269
23. decembra 2020

SPP – distribúcia, a. s., prichádza od 1. februára 2021 so zrýchlením vybavovania Žiadostí o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení. Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (ďalej len „PZ“) bude môcť zákazník predložiť kedykoľvek aj z pohodlia domova elektronicky prostredníctvom novej webovej aplikácie.

Žiadosti o vydanie stanoviska k existencii a priebehu PZ mohli zákazníci doteraz doručovať iba poštou, osobne do podateľne, resp. na pracovisko technickej dokumentácie, alebo prostredníctvom online formuláru na webovej stránke www.spp-distribucia.sk. Žiadosti doručené osobne alebo poštou boli doteraz vybavované v priemere za 21 dní, žiadosti doručené elektronicky boli vybavované približne sedem dní a stanoviská k žiadostiam boli poskytované bezplatne.

Vďaka novej webovej aplikácii budú žiadosti spracované automaticky, vydané vyjadrenia (vrátane všetkých príloh) budú evidované v databáze aplikácie a poskytované zákazníkovi do niekoľkých minút priamo v aplikácii. Ďalšou výhodou elektronizácie vybavovania žiadosti bude aj možnosť kedykoľvek sa informovať o stave jej vybavovania priamo na internetovej stránke. Aplikácia výrazne šetrí čas a bezkontaktný spôsob, ktorý webové prostredie umožňuje, v aktuálnej pandemickej situácii prispeje k ochrane zdravia zákazníka, ako aj pracovníkov distribučnej spoločnosti.

Všetky ostatné spôsoby doručovania žiadostí budú môcť zákazníci využívať aj naďalej. Žiadosti doručené poštou alebo osobne budú spracovávané manuálne a vydané vyjadrenia (vrátane všetkých príloh) budú následne odosielané na adresu zákazníka formou platenej dobierky. Poplatok za žiadosti doručované poštou, osobne do podateľne, resp. na pracovisko technickej dokumentácie, však bude vyšší ako prostredníctvom novej webovej aplikácie. Aktualizované výšky poplatkov nájdete v Cenníku.

Veríme, že zákazníci ocenia dostupnosť aplikácie 24 hodín/7 dní v týždni, skrátenie doby vydania stanoviska k priebehu plynárenských sietí, pohodlie pri zasielaní a vybavovaní žiadostí, a nová aplikácia im výrazne ušetrí drahocenný čas.

 

SPP – distribúcia