Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Konzultácia zmluvy resp. zmeny, dodatok k zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

  • * položky označené hviezdičkou sú povinné.
  • Príloha

  • Priložte súbor – žiadosť o zmenu technických podmienok rozšírenia distribučnej siete, kmeňových dát, ukončenie zmluvy, zmenu žiadateľa, predĺženie platnosti zmluvy a pod (doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg, png, gif).