Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. zaviedla systém hodnotenia dodávateľov, ktorého súčasťou je aj interné hodnotenie dodávateľov v rámci procesu ich riadenia podľa vopred definovaných kritérií. Systém hodnotenia dodávateľov je určený pre právnické osoby alebo fyzické osoby, oprávnené na dodávanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie prác, ktoré majú záujem o získanie statusu kvalifikovaného dodávateľa spoločnosti SPP – distribúcia, a.s..