Účelom kalkulačky je porovnať náklady na pohonné hmoty Vášho vozidla pri Vami zadanej spotrebe paliva na 100 km a zadanom počte prejdených kilometrov za rok s vozidlom jazdiacim na pohon CNG.

ZADAJTE ÚDAJE O SÚČASNEJ SPOTREBE A POČTE NAJAZDENÝCH KM

Vyberte typ pohonnej hmoty (PHM) na ktorú jazdí Vaše auto:
 

VYBERTE SI CNG VOZIDLO Z PONUKY

jednotková cena za 1 kg* paliva vrátane DPH
Spotreba PHM Vami vybraného CNG automobilu v kg/100 km
 
  CNG
Ročná spotreba PHM
Ročné náklady na PHM
Náklady na 1 km jazdy
     
VAŠA ROČNÁ ÚSPORA PHM pri používaní CNG vozidla
VAŠA CELKOVÁ ÚSPORA PHM za celé obdobie používania CNG vozidla
   

* V jednom kilograme CNG je také množstvo energie, ktoré zodpovedá energii obsiahnutej približne v 1,43 litri benzínu a 1,14 litri nafty
Ceny PHM sú koncové a zobrazujú priemer za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Porovnanie ročných nákladov na pohonné hmoty